Logo a vizuální styl organizace.

Návrh loga spolu s řešením vizuální identity pro neziskovou organizaci Timur.

Spolu s logem byly zpracovány korporátní materiály, webové stránky a vytvořený nový design publikací organizace.

timur timur timur

Logo a vizuální styl, Timur. nahoru

© 2012, DesignTyponet